PVP: 12,00 €

Número de páginas: 256

ISBN: 978-84-8198-575-9

Referencia: 1E0013


Trótski e o seu tempo (1879-1940)

António Liz

TR?TSKI E O SEU TEMPO (1879-1940) é a primeira biografia escrita en galego sobre este revolucionário marxista. Nela clarifica-se o papel que xogaron Stálin e Trótski e quen é o continuador político de Lénin. Tamén se fai un percorrido polo tempo histórico do biografiado (revolución rusa, alemana, china, Pacto de Munich, etc.) no que destaca umha interpretación historiográfica da revolución española (1936-37) alhea por completo ás versións académicas.

C/ Fuencarral, 70 | 28004 - Madrid | Tel.: 91 532 05 04 | Fax: 91 532 43 34
e-mail: